English

Dịch vụ Cảng

  • Dịch vụ bốc xếp, bốc dỡ, kiểm đếm, ủy thác giao nhận hàng hóa.
  • Kinh doanh thuê kho + bãi + văn phòng.
  • Hỗ trợ, lai dắt tàu biển.
  • Vận chuyển hàng hóa đường bộ, đường biển.
  • Đại lý hàng hải, mô giới tàu biển, cung ứng tàu biển.
  • Dịch vụ cứu hộ hàng hải, thông tin tư vấn hàng hải, cho thuê cảng trung chuyển.
  • Các dịch vụ khác theo yêu cầu khách hàng.
Đăng ký để nhận thông tin từ Nam Vân Phong