English

Thông tin Cảng

  • Giới thiệu chung về Cảng SVP: xem tại đây
  • Mã cảng: VNNTY 
  • Mã địa điểm lưu kho: 41PES02 - 41PES03
  • Vị trí Cảng: 11º52’00”0N - 109º15’53.0” E
  • Vị trí vùng đón trả Hoa Tiêu: 12º30’38.3”N - 109º23’24.5” E
  • Đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường
    (Công Ty Cổ Phần Môi Trường Ninh Hòa), địa chỉ: Thôn Ninh Ích, Xã Ninh An, Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.
Đăng ký để nhận thông tin từ Nam Vân Phong